Представники DUGLAS ALLIANCE LTD. взяли участь у 85-й щорічній конференції Міжнародної комісії з великих гребель (ICOLD), яка відбулася 02-07.07.2017р. у Чеській республіці, м. Прага

ICOLD – International Commission on Large Dams (Міжнародна комісія з великих гребель, далі – МКВГ) – провідна міжнародна неурядова професійна організація, діяльність якої спрямована на просування інженерних та наукових досягнень для їх використання в проєктуванні, будівництві та експлуатації гребель, на сприяння сталому розвитку гідроенергетики, ефективному управлінню та раціональному використанню водних ресурсів у гідроенергетичному секторі.

ICOLD – International Commission on Large Dams (Міжнародна комісія з великих гребель, далі – МКВГ) – провідна міжнародна неурядова професійна організація, діяльність якої спрямована на просування інженерних та наукових досягнень для їх використання в проєктуванні, будівництві та експлуатації гребель, на сприяння сталому розвитку гідроенергетики, ефективному управлінню та раціональному використанню водних ресурсів у гідроенергетичному секторі.

Головна мета Міжнародної комісії з великих гребель – забезпечення надійності та безпеки гребель, як тих, що перебувають на стадії проєктування та будівництва, так і тих, що вже експлуатуються. Із 36 000 гребель, внесених до Світового реєстру великих гребель, лише на трьохстах було зареєстровано аварійні ситуації. Таким чином, кількість аварійних ситуацій на великих греблях, що експлуатуються, знаходиться в межах 1% від загальної кількості гребель, при цьому кількість аварій зменшилася в 4 рази за останні 40 років. Така позитивна тенденція – результат роботи МКВГ з розвитку та впровадження сучасних інженерних методів, поширення інформації про можливі сценарії виникнення та розвитку аварійних ситуацій та способи пом’якшення їх негативних наслідків. Прогрес, що спостерігається у зниженні аварійності великих гребель, закономірно підвищує роль та авторитет Комісії у всіх країнах світу.

З моменту створення Комісії кількість країн, що приєдналися до організації та утворили національні комітети, зростає з кожним роком і на 85-й конференції МКВГ до складу Комісії прийняли «ювілейного» 100-го учасника – Королівство Бутан.

Фахівці компанії DUGLAS ALLIANCE LTD. прослухали доповіді на семінарах та симпозіумі МКВГ та взяли активну участь у їх обговоренні, провели низку зустрічей з представниками різних компаній на виставці. На семінарах та симпозіумі, проведених у рамках конференції, активно обговорювалися питання забезпечення надійності та безпеки гребель протягом усього їх життєвого циклу та під впливом усіх можливих факторів: природних та антропогенних. Беручи до уваги рекомендації, розроблені МКВГ для споруд такого типу, що входять до складу гідровузла ГЕС Сендже (бетонна гравітаційна гребля заввишки 63,0 м та ґрунтові греблі максимальною висотою 23,0 м), можна з упевненістю стверджувати, що надійність та безпека цих гребель на етапах проєктування та майбутнього будівництва забезпечені. Також передбачені всі необхідні інженерні заходи для забезпечення їх надійності та безпеки в період експлуатації.

Проте професійне співтовариство зазначає, що ризик аварій на греблях, що експлуатуються, щодалі більшою мірою залежить від досвіду та професійної підготовки експлуатаційного персоналу. Питання підготовки персоналу для ГЕС Сендже є одним з найважливіших питань для Компанії DUGLAS ALLIANCE LTD., і надалі будуть докладені всі зусилля для його успішного вирішення.

Участь представників компанії DUGLAS ALLIANCE LTD. у конференціях МКВГ сприяє обміну професійним досвідом та демонструє зацікавленість Компанії в успішній реалізації своїх проєктів з використанням усіх передових напрацювань у галузі забезпечення надійності та безпеки гідровузлів.